Registracija.

Izrada novog korisničkog računa.


Korisnički podaci

Osobni podaci

Podaci o djetetu

Uvjeti registracije

Prihvaćanjem uvjeta registracije dajete privolu udruzi Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima, Zagreb,
Prilaz Gjure Deželića 50 (u nastavku teksta: voditelj obrade osobnih podataka) da prikuplja vaše osobne podatke u svrhu provođenja aktivnosti udruge,
obrade zahtjeva predanih kroz aplikaciju i informiranja o aktivnostima i pogodnostima te projektima koje udruga provodi.

Vašim osobnim podacima pristup mogu imati ovlaštene osobe, odnosno djelatnici udruge zaduženi za administriranje aplikacije i provođenje aktivnosti udruge.
Voditelj obrade osobnih podatka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati vaše osobne
podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu podataka (privola) te će vaše osobne podatke predati svojim izvršiteljima obrade koji rade na analizi stručnih
izdanja, a koji mogu obrađivati osobne podatke samo sukladno uputama Voditelja obrade osobnih podataka.

Kroz svoj KrijesnicaApp korisnički račun možete u bilo koje vrijeme ostvariti „pravo na zaborav“ ili „pravo na informiranje“.
Pravo na zaborav podrazumijeva pokretanje akcije anonimizacije Vaših osobnih podataka u KrijesnicaApp sustavu, što također obuhvaća brisanje Vašeg korisničkog
računa. Pravo na informiranje podrazumijeva mogućnost uvida u sve osobne podatke koje smo prikupili od Vas te mogućnost ispisa tih podataka.

Sve ostale informacije možete provjeriti upitom na email adresu krijesnica@krijesnica.hr ili u pisanom obliku na adresu Prilaz Gjure Deželića 50,
10000 Zagreb, tel. 01/3770-022. Ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša prava u sklopu zaštite osobnih podataka, pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu
osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb